Gizlilik Politikası

Kişisel Verileriniz Hakkında Aydınlatma Metni

Kaçar Tekstil Turizm Yatırım İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş (“AlissaFabrics”) olarak, kullanıcılarımızın hizmetlerimizden güvenli ve eksiksiz şekilde faydalanmalarını sağlamak amacıyla sitemizi kullanan üyelerimizin gizliliğini korumak için çalışıyoruz. Bu doğrultuda, işbu Kacaronline Gizlilik Politikası (“Politika”), üyelerimizin kişisel verilerinin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ile tamamen uyumlu bir şekilde işlenmesi ve kullanıcılarımızı bu bağlamda bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır. Kacaronline.com çerez politikası İşbu Politika’nın ayrılmaz parçasıdır.
Hangi Veriler İşlenmektedir?

Kişisel Verilerinizi, Kacaronline sitesine girdiğinizde (Çerez Politikamız için tıklayın) otomatik yollarla toplamakta ve işlemekteyiz. 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde ve bu Gizlilik Politikası’nda belirtilen amaçlarla işlenen kişisel verilerin işleme amaçları ve hukuki sebeplerini aşağıda bulabilirsiniz;

Kişisel Verilerin Aktarımı

Kişisel verileriniz kanuni yükümlülük gereği vermemiz gereken durumlar hariç hiçbir şekilde 3. kişilere aktarılmamaktadır.
Kişisel Veri Sahibinin Hakları

Kanun'un 11. maddesi uyarınca veri sahipleri;


  • Kendileri ile ilgili kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

  • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

  • Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

KVK Kanunu’nun 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile bilgi@kacaronline.com e-posta adresinden veya aşağıdaki adresten bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Öte yandan, kişisel verilerinizi her zaman size özel tanımlanmış olan üyelik hesabınızdan bizzat güncelleyebilirsiniz.